Budujemy dobre relacje

WIZERUNEK MEDIALNY I PUBLICZNY

Inni widzą Cię tak, jak im na to pozwalasz.

Konieczny PR  |  ul. Krzemienna 28/3  |  70-734 Szczecin  |  tel. 510 174 568  |  www.koniecznyPR.pl  |  e-mail: kinga.konieczny@koniecznyPR.pl